สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการศึกษา

0
235

ในโลกที่ความไม่รู้นำไปสู่ความทุกข์ทรมานมากมายนับไม่ถ้วนการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นของชั่วโมงนี้ การกำหนดการศึกษาเป็นงานที่ยากเนื่องจากการศึกษามักสับสนกับการอ่านออกเขียนได้ คำถามที่เกิดขึ้นแล้วการศึกษาคืออะไร? มันเป็นแนวทางของมหานครที่สวยงามสำหรับการดูหมิ่นชีวิตในเมืองหรือไม่? มันเป็นเสียงที่ต่อต้านการทารุณทางสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันหรือไม่? หรือพูดง่ายๆคือวิธีการที่ทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของและคุณค่าของสิ่งนั้นในแง่มุมต่างๆของชีวิต? แต่ในกรณีที่คำตอบเป็นสิ่งล่อใจที่เข้าใจยากคำถามก็ยิ่งทำให้งงงวยมากขึ้นเรื่อย ๆ กล่าวโดยกว้างการศึกษาสามารถนิยามได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราคิดรู้สึกตัดสินใจหรือได้ข้อสรุปในลักษณะเฉพาะ ดังนั้นเหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นการเรียนรู้ที่จะก้าวไปสู่การได้รับปริญญาทางปรัชญาทั้งสองจึงอยู่ภายใต้การศึกษาที่กว้างขวาง การศึกษาคือสิ่งที่สอนเราถึงข้อเท็จจริงและความจริงของชีวิตเหมือนกัน

ตอนนี้งานที่ยากขึ้นในการกำหนดการศึกษาได้รับการจัดการแล้วเรามาดูประเภทที่การศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น การศึกษาสามารถเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การศึกษาอย่างเป็นทางการมีให้เราในสถาบันการศึกษาในขณะที่การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกระบวนการเรียนการสอนด้วยตนเองซึ่งเราดำเนินการต่อไปในทุกช่วงเวลาของชีวิต

สิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับเราเป็นที่ถกเถียงกัน มาตรฐานการครองชีพของคนเมืองในปัจจุบันทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเราทุกคนมีการศึกษาอย่างเป็นทางการในระดับหนึ่งที่มอบให้เราในโรงเรียนและวิทยาลัย แต่ปัญหาคือใบปริญญาและใบรับรองไม่ได้รับประกันการศึกษาที่ดี ในเรื่องนี้การศึกษากลายเป็นสิ่งไร้สาระมากกว่าความจำเป็น การศึกษาไม่เพียง แต่ทำให้เรามีความสามารถเพียงพอที่จะสร้างช่องว่างให้กับตัวเองในโลกกว้างเท่านั้น แต่ยังควรส่งเสริมความคิดที่เป็นอิสระในตัวเราด้วย ควรเป็นที่ปรึกษาและผู้แนะนำที่ช่วยให้เราค้นพบเรียนรู้และกำหนดรูปแบบ และดังที่เซอร์แมนเดลาผู้เป็นที่รักของเราชี้ให้เห็นการศึกษาควรเป็นอาวุธในการหล่อหลอมการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งอุดมการณ์ที่หยุดนิ่งและความธรรมดาที่ซ้ำซากจำเจ ควรสร้างแรงบันดาลใจให้เรากระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และสร้างความกระปรี้กระเปร่าบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมา

Comments are closed.