สื่อโซเชียลกับประโยชน์ที่มีต่อการทำธุรกิจยุคออนไลน์!

0
266

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่สื่อโซเชียลมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร ช่องทางที่ช่วยมอบความบันเทิง ตลอดจนเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งบทความนี้เราจะมาสรุปประโยชน์ของสื่อโซเชียลที่มีผลต่อการทำธุรกิจยุคออนไลน์ มาดูกันว่า โซเชียลมีเดีย มีข้อดีที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง

สื่อโซเชียล คืออะไร

สื่อโซเชียล (Social Media) คือ แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ใช้ในการแชร์ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต มีรูปแบบและการใช้งานที่หลากหลาย เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) สำหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น บล็อก (Blog) สำหรับเผยแพร่บทความหรือเนื้อหาต่าง ๆ วิดีโอแชร์ (Video Sharing) สำหรับเผยแพร่วิดีโอ โซเชียลคอมเมิร์ซ (Social Commerce) สำหรับซื้อขายสินค้าและบริการ เป็นต้น

ตัวอย่างสื่อโซเชียลที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

 • โซเชียลเน็ตเวิร์ก: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn
 • บล็อก: WordPress, Blogger, Medium
 • วิดีโอแชร์: YouTube, Vimeo, TikTok
 • โซเชียลคอมเมิร์ซ: Shopee, Lazada, JD Central

กล่าวได้ว่า โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ผู้คนใช้ช่องทางโซเชียลเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสร้างธุรกิจ นอกจากนี้ ช่องทางโซเชียลยังช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายอีกด้วย

ข้อดีของสื่อโซเชียล ได้แก่

 • ช่วยให้ผู้คนติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ง่ายและสะดวก
 • ช่วยให้ผู้คนแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ความคิด และความคิดเห็น
 • ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • ช่วยให้ผู้คนสร้างธุรกิจและสร้างรายได้

ประโยชน์ของสื่อโซเชียลที่มีต่อการทำธุรกิจในยุคออนไลน์

 • สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ (Brand Awareness): โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยธุรกิจสามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของแบรนด์ เพื่อสร้างการจดจำและความสนใจจากผู้บริโภค
 • เพิ่มยอดขาย (Sales): นอกจากจะช่วยสร้างการรับรู้ได้แล้ว โซเชียลมีเดียสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้ โดยธุรกิจสามารถนำเสนอสินค้าและบริการบนโซเชียล จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management): อีกหนึ่งประโยชน์ที่มีต่อธุรกิจ ก็คือการที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยธุรกิจสามารถตอบคำถาม แก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือลูกค้าผ่านสื่อโซเชียล
 • เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า (Customer Data): ในแง่ของการพัฒนาธุรกิจ โซเชียลมีเดียก็เป็นช่องทางที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า เช่น พฤติกรรมการซื้อสินค้า ความสนใจ ความคิดเห็น เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ (New Business Opportunities): ปิดท้ายด้วยประโยชน์ข้อสำคัญ นั่นก็คือการที่สื่อโซเชียลช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ โดยธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลในการขยายตลาด เปิดตัวสินค้าและบริการใหม่ ๆ หรือสร้างความร่วมมือกับธุรกิจอื่น ๆ

โดยสรุปแล้ว สื่อโซเชียลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ดังนั้น ธุรกิจจึงควรหาวิธีที่หลากหลาย เพื่อใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ

Comments are closed.