3 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่หากมีประกันชั้น 3 ไว้ย่อมเป็นเรื่องดี

0
82

ประกันชั้น 3 เป็นประกันรถยนต์ประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ของผู้เอาประกัน โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ และค่าทำขวัญ เป็นต้น ประกันชั้น 3จึงเป็นประกันที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้เอาประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ในบทความนี้ เราจะมายกตัวอย่างเหตุการณ์ 4 เหตุการณ์ ที่หากมีประกันชั้น 3 ไว้ย่อมเป็นเรื่องดี

  • ขับรถชนคน

อุบัติเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดอย่างหนึ่ง คือ ขับรถชนคน โดยเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น ขับรถชนคนข้ามถนน ขับรถชนคนเดินเท้า ขับรถชนรถจักรยานยนต์ เป็นต้น หากเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้ขึ้น ประกันชั้น 3 จะช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ และค่าทำขวัญให้กับบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์

ตัวอย่างเช่น คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท และบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดแล้ว มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 50,000 บาท ประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้บุคคลภายนอกจำนวน 50,000 บาท

  1. ขับรถชนทรัพย์สิน

นอกจากขับรถชนคนแล้ว อุบัติเหตุที่พบได้บ่อยอีกอย่างหนึ่ง คือ ขับรถชนทรัพย์สิน เช่น ขับรถชนเสาไฟฟ้า ขับรถชนป้ายโฆษณา ขับรถชนรถยนต์คันอื่น เป็นต้น หากเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้ขึ้น ประกันชั้น 3 จะช่วยคุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน โดยความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์

ตัวอย่างเช่น คุ้มครองค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน 100,000 บาท และเสาไฟฟ้าที่รถชนมีมูลค่าความเสียหาย 50,000 บาท ประกันจะจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของเสาไฟฟ้าจำนวน 50,000 บาท

  1. ขับรถชนสัตว์

อุบัติเหตุที่พบได้บ่อยอีกอย่างหนึ่ง คือ ขับรถชนสัตว์ เช่น ขับรถชนสุนัข ขับรถชนแมว ขับรถชนช้าง เป็นต้น หากเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้ขึ้นประกันชั้น 3 จะช่วยคุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัตว์ โดยความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์

ตัวอย่างเช่น คุ้มครองค่าเสียหายต่อสัตว์ 50,000 บาท และสุนัขที่รถชนมีมูลค่าความเสียหาย 25,000 บาท ประกันจะจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของสุนัขจำนวน 25,000 บาท

จากตัวอย่างเหตุการณ์ทั้ง 3 เหตุการณ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าประกันชั้น 3 มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้เอาประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ดังนั้น หากท่านมีรถยนต์ ควรพิจารณาทำประกันไว้ด้วย เพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

นอกจากตัวอย่างเหตุการณ์ข้างต้นแล้ว ประกันชั้น 3 ยังมีความคุ้มครองอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ค่าชดเชยความเสียหายจากการสูญเสียทรัพย์สิน เป็นต้น ผู้เอาประกันควรศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างละเอียด เพื่อเข้าใจความคุ้มครองที่จะได้รับอย่างครบถ้วน

Comments are closed.