ดูแลสุขภาพ

 • ความเป็นไปได้ในการบริหารการดูแลสุขภาพ

  224
  0
  นักเรียนสามารถติดตามความสนใจด้านสุขภาพและธุรกิจได้โดยสำเร็จการศึกษาด้านการบริหารการดูแลสุขภาพ โรงเรียนให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการจัดการระบบการแพทย์ ด้วยความเข้าใจเฉพาะทางของนักศึกษาภาคสนามนี้จะมีความเป็นไปได้ในอาชีพการบริหารการดูแลสุขภาพมากมาย มีสาขาอาชีพหลักหลายสาขาในอุตสาหกรรมนี้และนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ด้วยการศึกษาที่ถูกต้อง จุดโฟกัสหลักของแต่ละพื้นที่กำลังดำเนินการเพื่อจัดหาสำนักงานทางการแพทย์ที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นซึ่งแตกแขนงออกไปเพื่อรวมหลาย ๆ ด้านของอุตสาหกรรมสุขภาพ ตัวเลือกอาชีพที่เป็นไปได้ ได้แก่ : * การบริหารการดูแลสุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญทำงานในระดับการจัดการที่หลากหลายเพื่อดูแลองค์ประกอบต่างๆของการดูแลสุขภาพ ผู้จัดการได้รับการฝึกอบรมให้รับมือกับโลกแห่งการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การกำกับดูแลพนักงานการวิเคราะห์แผนภูมิการทำงานกับทรัพยากรบุคคลและการตรวจสอบการเงินเป็นหน้าที่หลักของงาน ความรับผิดชอบในงานจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ * การจัดการดูแลผู้สูงอายุ การให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุที่บ้านหรือในสถานที่ประกอบเป็นรายละเอียดงานโดยรวมสำหรับสาขาอาชีพนี้ ผู้เชี่ยวชาญประสานงานบริการทั้งหมดที่จัดทำโดยรัฐบาลการประกันภัยการดูแลสุขภาพที่บ้านหรือหน่วยงานช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิต ...
 • ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นไม่สิ้นสุด

  231
  0
  Everyone knows that the cost of health care goes up year after year without end. Many families have to bear ...