Month: January 2024

  • 3 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่หากมีประกันชั้น 3 ไว้ย่อมเป็นเรื่องดี

    ประกันชั้น 3 เป็นประกันรถยนต์ประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ของผู้เอาประกัน โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ และค่าทำขวัญ เป็นต้น ประกันชั้น 3จึงเป็นประกันที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้เอาประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ในบทความนี้ เราจะมายกตัวอย่างเหตุการณ์ 4 เหตุการณ์ ที่หากมีประกันชั้น 3 ไว้ย่อมเป็นเรื่องดี ขับรถชนคน อุบัติเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดอย่างหนึ่ง คือ ขับรถชนคน ...
  • สื่อโซเชียลกับประโยชน์ที่มีต่อการทำธุรกิจยุคออนไลน์!

    ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่สื่อโซเชียลมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร ช่องทางที่ช่วยมอบความบันเทิง ตลอดจนเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งบทความนี้เราจะมาสรุปประโยชน์ของสื่อโซเชียลที่มีผลต่อการทำธุรกิจยุคออนไลน์ มาดูกันว่า โซเชียลมีเดีย มีข้อดีที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง สื่อโซเชียล คืออะไร สื่อโซเชียล (Social Media) คือ แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ใช้ในการแชร์ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต มีรูปแบบและการใช้งานที่หลากหลาย เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social ...