archiveApril 2023

ธุรกิจ

โคบอท (Cobot) กับ หุ่นยนต์ (Robot) ต่างกันอย่างไร?

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ การผนวกรวมระบบอัตโนมัติ ในอุตสาหกรรมต่างๆ คำว่าโคบอทและหุ่นยนต์จึงกลายเป็นที่นิยมมากขึ้น แม้ว่าทั้งคู่เป็นเครื่องมืออัตโนมัติ แต่ก็มีความแตกต่างพื้นฐานระหว่างพวกเขา ในบทความนี้ เราจะสำรวจความแตกต่างระหว่างโคบอทและหุ่นยนต์ รวมถึงข้อดีและข้อเสียของโคบอท โคบอท (Cobot) กับ หุ่นยนต์ (Robot) มีคุณสมบัติยังไง  หุ่นยนต์ หรือที่เรียกว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ตั้งโปรแกรมให้ทำงานซ้ำ ๆ...